Wat is het privacybeleid van De Overkappingspecialist?

Dit is de website van De Overkappingspecialist
Ons bedrijfs- en postadres is steenplaat 11 1274 EH Huizen

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is  68847874
Ons B.T.W.-nummer is 857616560B01

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- Om uw voorkeuren te registreren
- Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

Indien u een bestelling plaatst bij De Overkappingspecialist, dan slaan wij uw NAW gegevens op zodat wij uw bestelling kunnen afhandelen. Hiernaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden. 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën, die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: info@deoverkappingspecialist.nl
- Per telefoon: 0624765565
- Per brief: Steenplaat 11 1274 EH Huizen


Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u afmelden via de hyperlink in de nieuwbrief.

Over communicatie per brief
Als u ons, via het web, uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt. 

Over communicatie per telefoon
Als u ons, via het web, uw telefoonnummer meedeelt, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermeldde adres.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermeldde adres.

De telefonische communicatie die gepleegd wordt, zij het uitgaande van De Overkappingspecialist naar de consument, of van de consument naar De Overkappingspecialist kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermeldde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.